Parthenon, Ohio 1A


© James Leese • James Leese Art • 2015